א 8323/06 המכינה הבינתחומית לעיצוב ואדריכלות בע"מ נ' שורשים מכינות לעיצוב ואדריכלות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופט משה רביד): תובענה בגין ביצוע עוולות מסחריות, שבסיסה בשימוש בשמות-מתחם דומים על-ידי הצדדים להליך (חברות העוסקות בהכנת תלמידים למבחני קבלה למוסדות לימוד). התובעת משתמשת בשם המתחם hamechina.co.il בעוד שהנתבעת משתמשת בשם המתחם hamehina.co.il. נפסק -
  • אין מחלוקת, כי כיום הוסיפה הנתבעת לשם המתחם את האותיות "sho" וכי שם המתחם בו היא פועלת כעת הוא hamehina-sho.com. בהתייחס להצגת שם הנתבעת באתר, הרי שעובר לתיקון הוצג שמה באופן הבא: "המכינה לעיצוב ואדריכלות בע"מ" וכעת הוא מוצג כ"שורשים מכינה לעיצוב ואדריכלות". התחייבויות הנתבעים לתיקונים אלו לא היו מוגבלות בזמן.
  • גניבת עין: לא הובאה ראיה כי התובעת רכשה מוניטין בשמה ובשם המתחם שלה, באופן שציבור הלקוחות מקשר בין השירותים שמציעה התובעת לתובעת דווקא. יתרה מזאת, לא הוכח כי התובעת רכשה מוניטין בתיבה "מכינה", או שתיבה זו רכשה משמעות משנית, בהיותה שם גנרי, אשר ככזה כמעט ואינו זוכה להגנה.
  • הוכחת מוניטין מהווה מהווה תנאי עיקרי, מוקדם והכרחי, ליצירת העוולה של גניבת עין. משלא הוכח קיומו של מוניטין, אין להידרש לשאלה האם השימוש בשם המתחם של הנתבעת מהווה הטעיית הציבור. דינה של הטענה בדבר גניבת עין להידחות.
  • תיאור כוזב: מדרך התנהלותם, יש להסיק כי הנתבעים חפצו לפרסם את הנתבעת 1 באופן שיטעה את הלקוחות הפוטנציאליים לחשוב שהיא המכינה הבינתחומית, כאשר הם ידעו, או למצער היה עליהם לדעת כי המידע אינו נכון. שימוש הנתבעים בשם מתחם הדומה לשמות המתחם של התובעת, בהינתן עיסוקם הדומה של הצדדים והדמיון בשמותיהם, הינו בגדר פרסום מידע שאינו נכון לגבי עסקה של הנתבעת.
  • התערבות לא הוגנת: לא הוכח כי הנתבעים מנעו או הכבידו על גישת לקוחות לשירותים שמעניקה התובעת, בעצם השימוש בשם מתחם הדומה לשמות המתחם של התובעת. לא הובאה ראייה המעידה על קשיים של לקוחות פוטנציאליים להגיע לאתר התובעת, חרף הדמיון לשם המתחם של הנתבעת, עובר לשינויו.
  • בהתחשב בשינויים שבוצעו בפועל בשם המתחם של הנתבעת ובשמה בפרסומיה השונים, ניתן צו מניעה קבוע שלא להשמיט משם המתחם הנוכחי של הנתבעת את התיבה "sho", לאחר המילה "hamehina-". הנתבעים יפצו את התובעת ב-20,000 ש"ח וכן ישאו בהוצאותיה בסך של 25,000 ש"ח.