א 1753/07 וובס פלנט בע"מ נ' חזי חזן ואח'

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט י. זפט): התובעת, המשווקת מערכת לבניית אתרי אינטרנט, מחזיקה בשם המתחם websplanet.com. הנתבעים רכשו הזכויות בשם המתחם websplanet.co.il, המקשר לאתר הנתבעת 3 (artvision.co.il), בו היא משווקת מערכת לבניית אתרי אינטרנט. נפסק -
 • הנתבעת 3 משווקת מערכת להקמה וניהול של אתרי אינטרנט. לפיכך, הנתבעת 3 מתחרה בתובעת. אין לקבל את הטענה לפיה בעת רכישת שם המתחם הישראלי (websplanet.co.il), לא הכירו הנתבעים את התובעת ולא היו מודעים לפעילותה בשם websplanet.com. 
 • הנתבעים עושים שימוש בשם המתחם הישראלי באופן המוביל לאתר הנתבעת 3 המזוהה עמה, שם משווקים מוצריה. רכישת שם המתחם הישראלי, השונה מהסימן המזוהה עם הנתבעת, לא נועדה לסייע ללקוחותיה להגיע אל אתרי האינטרנט שמפעילה הנתבעת.
 • העדות לפיה רכישת שם המתחם הישראלי נועדה לפתח אתר, שייתן לציבור הגולשים שירותי מידע וקישורים, אינה מהימנה. הנתבעת לא פיתחה אתר למתן שירותים כלשהם תחת שם המתחם הישראלי, אלא יצרה קישור ישיר לאתרי האינטרנט שבאמצעותם היא משווקת את מוצריה.
 • רכישת שם המתחם הישראלי נעשתה מתוך מודעות לשם המתחם בו משתמשת התובעת בעסקיה ומתוך מודעות לתחרות העסקית בין הצדדים. בנסיבות אלה, ברכישת שם המתחם הישראלי פעלו הנתבעים בחוסר תום-לב.
 • הנתבעים לא הראו שלמונח "websplanet" יש משמעות מילונית ו/או כי המונח מצוי בשימוש גולשי האינטרנט באופן משמעותי. אין במונח גם לתאר את המוצר שמספקת התובעת. בקשר לתחום פעילותם של הצדדים, מדובר בשם מרמז ולא תיאורי.
 • הנתבעים בחרו לרכוש את שם המתחם הישראלי למרות שהם מזוהים עם השם "artvision". בכך יש ללמד שביקשו להיבנות מהמוניטין שרכש הסימן "websplanet".
 • התובעת עמדה בנטל להראות שהמערכת שהיא משווקת תחת הסימן "websplanet" רכשה את המוניטין המצדיק את פרישת ההגנה הקבועה בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות (גניבת עין), אם יימצא שקיים חשש להטעייה.
 • שם המתחם הישראלי דומה עד מאוד במראהו ובצלילו לסימן של התובעת. אין ספק ששם המזוהה עם עוסק ו/או מוצר, מהווה מרכיב חיוני המקובל בחיפוש אתר אינטרנט של עוסק ו/או מוצר מסוים.
 • קיים חשש, שגולש שהקליד "websplanet" בתחילת חיפושו אחר אתר התובעת, יסבור בטעות שמהערכת של הנתבעים היא מערכת התובעת או קשורה אליה. יש לציין גם את הקישור האוטומטי המפנה גולשים משם המתחם הישראלי לאתר הנתבעת. לפיכך, בשימוש שעשו הנתבעים בשם המתחם הישראלי, הם עיוולו בגניבת עין כלפי התובעת.
 • בנטילת שם המתחם הישראלי, שללו הנתבעים מהתובעת אפשרות להקים אתר אינטרנט בעל שם מתחם ישראלי המזוהה עם סימנה המסחרי. אם יישאר המצב בעינו, תיאלץ התובעת לבחור שם מתחם ישראלי שאינו מזוהה עם שמה המסחרי ובכך יהיה כדי להכביד על גישת לקוחות או סוכנים לעסקה.
 • אכן, התובעת לא פעלה לרכוש את שם המתחם הישראלי בסמוך לתחילת פעילותה בישראל, אולם אין במחדל זה כדי להכשיר את שימוש הנתבעים בשם המתחם הישראלי. ברכישת שם המתחם הישראלי עיוולו הנתבעים בעוולה של התערבות לא הוגנת.
 • על הנתבעים לפעול להעביר לבעלות התובעת את הזכויות בשם המתחם הישראלי, כנגד תשלום ההוצאות בהם עמדו הנתבעים בפועל לרכישת שם המתחם.