בש"א 17537/07 ה"פ 2347/07 ארתור פרנק נ' אולסייל.קום בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי במסגרת מכרזים פומביים באתרי האינטרנט של המשיבות, פועלים משתתפים פיקטיביים המשפיעים על מחירי הטובין הנמכרים בהם. המבקשים עתרו לצווי מניעה זמניים, שיאסרו על המשיבות למחוק ו/או לשנות את נתוני המכירות הפומביות האגורים אצלן. נפסק – מהראיות שצירפו המבקשים, עולה לכאורה שבאתרי המכירות הפומביות המופעלים על-ידי המשיבות, זכו משתתפים במספר מוצרים זהים בתוך תקופה קצרה. על-פני הדברים, הבקשה לאישור אינה בקשת סרק ובנסיבות הענין זכאים המבקשים לסעד שיבטיח את ביצוע פסה"ד, אם וככל שיינתן נגד המשיבות. ללא הנתונים האגורים במאגרי המשיבות אודות המכרזים שנערכו על-ידן, לא ניתן יהיה לאתר את חברי קבוצת המשתתפים במכרזים ובכך יהיה כדי לסכל חלק מהסעדים המבוקשים. לפיכך, זכאים המבקשים לסעד זמני שיבטיח שהנתונים אודות המכרזים יישמרו לעת הצורך. הבקשה התקבלה