בר"ע 2857/06 רון קופמן נ' וואלה תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי תל-אביב, השופטת שרה דותן): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בת"א [בש"א 17203/06 א 18380/06 קופמן נ' וואלה תקשורת בע"מ]. מאמריו של המבקש, אותם כתב במסגרת עבודתו בעיתון 'הארץ', פורסמו באתר המשיבה. ביהמ"ש קמא קבע שאין למבקש זכות יוצרים במאמריו, המזכה אותו בקבלת פיצוי כאשר המאמרים הועתקו ברשות המו"ל לאתר אינטרנט. נפסק -
  • למרות חשיבותה העיונית של השאלה, האם זכות המבקש לפי ס' 5(1)(ב) לחוק זכות יוצרים הינה זכות קניינית, אין זהו השלב להכריע בה, מאחר שבגדרה של בקשה לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלון ניתן להסתפק בדיון בקיומה או העדרה של עילת תביעה, ללא צורך בהגדרת טיב הזכות.
  • המסקנה לפיה פרסום באתר אינטרנט זהה לפרסום בעיתון, אליה הגיע ביהמ"ש קמא עוד בטרם נבחנו העובדות הרלבנטיות, היתה מוקדמת מדי ולא היה מקום להכריע בה בשלב זה של הדיון, תוך הגדרת זכותו של המבקש כ"זכות וטו" בלבד.
  • סעיף 5(1)(ב) לחוק מעניק למבקש את האפשרות למנוע פרסום של יצירתו של במסגרת עליה הוסכם. חזקה על המחוקק כי לא השחית מילותיו לשווא ולא ביקש להעניק לכותב "זכות הצהרתית גרידא". לנוכח המסקנה כי מדובר בפרסום במדיה שונה, נראה לכאורה כי פרסום מאמריו של המבקש באתר המשיבה, ללא קבלת הסכמתו, מנוגד לחוק זכות יוצרים.
  • הפירוש לפיו "זכות וטו" משמעותה העדר זכות, אינו מתיישב עם כללי הפרשנות. משנקבע כי למבקש נתונה הזכות למנוע פרסום יצירתו מחוץ למדיה לה נועדה מלכתחילה, יש לפרש הוראה זו כציווי אופרטיבי שזכות תביעה בצדו.
  • למבקש עילת תביעה, הנסמכת על שילובן של הוראות סעיף 5(1)(ב) לחוק זכות יוצרים וסעיף 63 לפקודת הנזיקין. הבקשה נתקבלה, הדיון יוחזר לבימ"ש השלום על-מנת שידון בגוף הבקשה לענין המסמכים והשאלונים.
עדכון: ביום 10.6.2008, דחה בית המשפט העליון (השופטת עדנה ארבל) בקשת רשות ערעור שהגישה וואלה תקשורת בע"מ על פסק-דינה של השופטת דותן. נפסק - אין ערכאת ערעור מתערבת בהחלטות של הערכאה הדיונית ומקל וחומר כאשר מדובר בבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי. לאחרונה נכנס לתוקפו חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, אשר נראה כי ביטל את זכות הוטו של העיתונאי ולפיכך השלכותיה של ההכרעה בענין זה מצומצמות. הסוגיות המהותיות ידונו בפסק הדין בתביעה בין הצדדים, עליו ניתן יהיה להגיש ערעור, במידת הצורך {רע"א 9439/07 וואלה תקשורת בע"מ נ' רון קאופמן ואח'}.