פ 1780/06 מדינת ישראל נ' אופר אהרון

אולי יעניין אותך גם

(גזר-דין, שלום חיפה, השופטת רחל חוזה): הנאשם שמר במחשבו סרטים ותמונות תועבה ובהן דמויות של קטינים בעירום, לעיתים תוך הצגת הקטינים כשהם מקיימים יחסי מין. הנאשם פרסם את פרסומי התועבה באמצעות תוכנת "mirc" וכן הפך את מחשבו לשרת מחשב והפיץ את פרסומי התועבה לגולשים אחרים. בנוסף, ביקש הנאשם מגולשי אינטרנט אחרים סרטים ותמונות תועבה כדוגמת אלו ששמר על מחשבו. בחיפוש בבית הנאשם נתפסו מחשבים ותקליטורים שהכילו מעל 25,000 פרסומי תועבה. הנאשם הורשע, על-פי הודאתו, בעבירות של פרסום תועבה והחזקת פרסומי תועבה, עבירות לפי סעיפים 214(ב) ו-214(ב3) לחוק העונשין. נפסק - יש בהחזקה של חומר פורנוגרפי המכיל תמונות של קטינים ובפרסומו, כדי לעודד יצירת חומרים כאלה וליתן להם לגיטימציה. בעשותו כך, תרם הנאשם ואף עודד צריכתם של חומרים פורנוגרפיים שכאלה, אשר מביאים לניצולם המיני של קטינים. אין חולק כי אי עשיית שימוש בתמונות פדופיליות ואי הפצתן יביאו להקטנת השימוש החולני הנלוז הנעשה בקטינים לשם יצור אותם חומרים מתועבים. הנאשם נדון לתשלום קנס כספי בסך 3,000 ש"ח וכן מאסר לתקופה של 24 חודשים, מתוכם 10 חודשי מאסר בפועל והיתר על תנאי.