א 8393/06 Roch Diagnostics נ' יישום חברה לפיתוח המחקר

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופט יוסף שפירא): בקשה למתן עדות באמצעות כינוס וידאו (Video Conference). נפסק - הוראת ס' 13(א) לפקודת הראיות, מאפשרת לנהל דיון מחוץ לתחום השיפוט של ביהמ"ש (וחו"ל במשמע) ומותירה לביהמ"ש שיקול דעת רחב כיצד יתבצע הליך שכזה. חלף יובל וההתפתחות הטכנולוגית נסקה לגבהים שאיש לא חזה, לרבות האפשרות לכינוס וידאו, הזוכה להתעניינות גוברת ובעקבותיה גם לויכוח משפטי. מצד אחד, שימוש יתר בכלי זה יהפוך את הדיון המשפטי לטכני-דיגיטלי, בו יעלם גורם ההתרשמות הבלתי אמצעית של השופט מהעדים. מאידך גיסא, השימוש בכלי זה יכול לחסוך בזמן ואמצעים ולייעל ולזרז את הדיונים. יש להבין את חששם של אלה הגורסים כי פתיחת פתח לשימוש בכינוס וידאו יפרוץ את כל הסכרים. בנסיבות המקרה, שעה שהעד נחוש שלא להגיע לישראל, לאור חשיבות עדותו והעובדה שמדובר בבורר, יש להתיר העדתו באמצעות כינוס וידאו.