מ 14721/07 מדינת ישראל נ' לולו שלמה ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט עידו דרויאן): שחרור בערובה של חשודים בעבירות מחשב. בין היתר, ביקשה המשטרה לאסור על החשודים להשתמש ברשת האינטרנט לתקופה קצובה. נפסק - החשודים ישוחררו בתנאים שנקבעו. נאסר על החשודים ליצור קשר, לרבות קשר מחשב, עם המעורבים בפרשה. אין להעתר לבקשת המשטרה להרחיק את החשודים מהאינטרנט ומדוא"ל למשך 15 יום, שכן משמעות הדבר היא התמוטטות עסקיהם. החשד בו מדובר הינו של גניבת מידע באמצעות חדירה למחשב, שעניינו תחרות עסקית שלטענת המתלונן גלשה גם לגניבת מידע עסקי ממחשביו. באיזונם של דברים, אני סובר שהנזק שייגרם לחשודים היום, בתקופת החגים, הינו בלתי מידתי ביחס לחשדות המיוחסים להם וביחס לסיכון הנודע מהם בנסיבות העניין. ישנן דרכים נוספות שבהן ניתן יהיה לאתר תקשורת עויינת מצד החשודים. באשר לבקשה להארכת תפיסת המחשבים, הרי שהנזק שייגרם הינו בלתי מידתי לחומרת החשדות ולצרכי החקירה. אושרה הארכה קצרה.