תק 2776/07 יוסף סויסה נ' פלאפון תקשורת בע"מ

(פסק-דין, בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, השופט אברהם טננבוים): התובע חתם עם הנתבעת על הסכם לרכישת שרותי גלישה אלחוטיים באינטרנט, לאחר שרכש ממנה כרטיס מודם. בהתאם להסכם, היה על התובע לשלם סכום חודשי קבוע של 298 ₪, כנגד גלישה עד לנפח של GB10. התובע גילה כי חרג מנפח הגלישה המוסכם מבלי שהוזהר ונדרש לשלם סך של 3,843 ₪ בגין חריגה של פחות מ-GB7. נפסק – מטרתו של חוק הגנת הצרכן לאפשר לצרכן לבצע עסקה, כאשר יש בידיו את מלוא המידע הנאות בכדי שיוכל לחשב את צעדיו הכלכליים ולגבש החלטה בתנאי וודאות. על כן נדרשת חובת גילוי רחבה אודות פרטים מהותיים בעסקה. הנתבעת הטעתה את התובע והפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה. הנתבעת לא צרפה מחירון תעריפים להסכם, על-אף שהיא מחויבת לכך מכוח תנאי הרישיון של משרד התקשורת. כמו כן, לא נאמר או צוין בהסכם כי ישנה אפשרות לחרוג מחבילת הגלישה ולחוב בתעריף גבוה פי עשר או יותר. אדם מהיישוב הרוכש שירות בסכום דלעיל, אינו מצפה בשום שלב לקבל חשבון על כ-4,000 ₪. הנתבעת תשיב לתובע סך של 3,327 ₪ וכן תפצה אותו ב-5,000 ₪.