בש"א 12658/07 עמ"ה 1281/03 אשר הרשקוביץ נ' פקיד שומה תל אביב 5

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט מגן אלטוביה): במסגרת היערכות לדיון הוכחות בתיק העיקרי, איתר ב"כ המשיב ראיה (התומכת בשומות המשיב וסותרת את עמדת המערער) בכך שערך חיפוש של שם המערער באנגלית באינטרנט. המשיב ביקש להגיש את הראיה, על-מנת שתהווה חלק מחומר הראיות שבערעור. המערער התנגד לקבלת הראיה וטען, בין היתר, כי המשיב יכול היה לגלוש באינטרנט מבעוד מועד ולדלות ראיות. נפסק - מדובר בראיה שניתן היה לאתר מבעוד מועד. המערער, בנימוקי הערעור, טען כי אינו איש עסקים. בכך פתח חזית רחבה שהראיה החדשה היא מענה לה. אלא שעל המשיב היה לפעול לאיתורה של ראיה זו אם לא בשלב של עריכת השומה, אזי למצער קודם למועד סיום הליכי הגילוי והעיון. איתור מידע ברשת האינטרנט באמצעות מנוע חיפוש, היא פעולה שהפכה לדבר שבשגרה. ככל שביקש המשיב לתמוך עמדתו או לסתור את עמדת המערער, היה עליו לערוך חיפוש לגביו מבעוד מועד ולא ערב ישיבת ההוכחות. דווקא משום עודף המידע העשוי להתקבל מרשת האינטרנט ורמת אמינותו או דיוקו, מחד ומאידך, הקלות בהשגת המידע, אשר בלעדי האינטרנט ומנועי החיפוש ספק אם ניתן היה להגיע אליו, כל אלו מצביעים על הצורך בהצגת המידע בפני הצד האחר קודם למועד ההוכחות, כמו גם על היכולת לעשות זאת על נקלה. עד כמה על ראיה שנמצאה ברשת האינטרנט לעמוד בכללים שנקבעו בדיני הראיות על-מנת שתהא קבילה, או כי יש מקום להגמישם? בישראל קיים מעבר ליתר פתיחות לקבלת ראיות שמקורן באינטרנט, בעיקר בקשר עם מידע כללי שאינו מידע בנוגע לאירוע מוגדר, כאשר מידע פרטני מצריך אימות בעדויות נוספות. אף אם דיני הראיות בערעורי מס אינם קשיחים, הרי שהגמשת כללי הראיות חלה לגבי ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או המערער את הדו"ח. הראיה מאתר הבורסה של לונדון לא שימשה את המשיב בעת קביעת הצווים. קבלת הראיה בשלב כה מאוחר, על-אף שניתן היה לאתרה קודם לכן, מנוגדת לעמדה כי ביהמ"ש אינו אלא בוחן את שיקול דעתו של המשיב על סמך הראיות שהיו בפניו במועד קביעת הצו. קבלת הראיה כעת עלולה לרוקן את ההליך השומתי מתוכן של ממש או לכרסם בו. על-מנת שהראיה תהא בעלת משקל, יש להוכיח את מהימנות המקור ואמינותו. הואיל ומדובר במקור שהוא אתר הבורסה של לונדון, הרי שלכאורה מדובר באתר בעל מהימנות גבוהה. לפי הגישה הדוגלת בהסתמכות על מידע אשר ציבור רב, מחוץ לכותלי ביהמ"ש, מסתמך עליו ועושה בו שימוש, שהוא אתר מוסדי, אין המידע נטול כל משקל. הבקשה נדחתה [קובץ ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].