עב 3473/04 טיכונוב אולג נ' תבל אבטחה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, ביה"ד האזורי לעבודה ת"א, השופט איל איטח): התובע, עובד לשעבר של הנתבעת, עתר לחייבה לשלם לו פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת ועוד. התובע הועסק כשומר בבנין משרדים של חברת ביטוח. הנתבעת טענה כי התובע פוטר בנסיבות השוללות פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת, לאחר שבשעת העבודה נטש את עמדת השמירה, ניגש לאחד ממחשבי חברת הביטוח, פרץ אותו והשתמש בו שימוש אישי. דבר השימוש במחשב נתגלה על-ידי טכנאי מחשב של חברת הביטוח. נפסק - המעשה שביצע העובד, הכרוך בעזיבת עמדת השמירה ובשימוש שלא כדין במחשב של הלקוח, הוא מעשה של הפרת אמון ומשמעת. מעשי התובע מהווים הפרת משמעת חמורה, בפרט כאשר נילווה לכך מעשה של שימוש שלא כדין במחשבי הלקוח, שהרי הלקוח זכאי לדרוש שהשומרים לא יגעו במחשב. מדובר באמצעי המאחסן מידע חשוב ולעיתים שימוש לא מושכל עלול לגרום לנזק רב. יחד עם זאת, הואיל ועצם הפיטורים מהווים עונש, די היה בשלילת ההודעה המוקדמת ובשלילת 25% מפיצויי הפיטורים.

עדכון: ערעור וערעור שכנגד שהגישו הצדדים על פסק-הדין, נדחו על-ידי בית הדין הארצי לעבודה ביום 9.6.2009 [עע 438/07 תבל אבטחה בע"מ נ' אולג טיכונוב].