א 50324/05 אמיתי יגאל ואח' נ' Ynet ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת דליה מארק-הורנצ'יק): תביעה ותביעה שכנגד בגין פרסום לשון הרע. בבסיס שתי התובענות עומד תצלום של התובעים, אב וביתו, שהתפרסם באתר האינטרנט Ynet, בצמוד לכתבה שעסקה בפעילות של מתנגדי תוכנית ההתנתקות. התובעים טענו כי אין להם כל קשר לנושא הכתבה וכי הצבת תצלומם בסמוך לה גרם לפגיעה בשמם, בין היתר על-ידי התגובות הבוטות הרבות שהתפרסמו באתר בסמוך לכתבה ולתצלום. התביעה העיקרית והתביעה שכנגד נדחו. נפסק -
  • יסוד הפרסום מתקיים ביחס לצילום, לכותרת הכתבה, לכתבה ולתגוביות. אלה פורסמו במדיום מקוון, לגביו חלה הסיפא של סעיף 2(א) לחוק איסור לשון הרע, המתייחס ל"כל אמצעי אחר".
  • תמונת התובעים הופיעה פעמיים בכתבה טלוויזיונית בעלת חשיבות ציבורית, בה גם נחשפו התובעים ופרטיהם, עד כי היא נחרתה בתודעתו של הצופה הסביר, שנפגש בה שוב באתר Ynet ליד כותרת הכתבה. כל צופה/גולש סביר מזהה את התמונה ללא קושי.
  • המבחן לקביעה האם יש בפרסום משום הוצאת לשון הרע הוא מבחן אובייקטיבי, המבוסס על בדיקת משמעות הפרסום בעיני הקורא/הגולש הסביר, תוך עמידה על ההקשר הכולל במסגרתו נאמרו הדברים.
  • העמדת התמונה לצד כותרת הכתבה, זה לצד זה, מלמדת כי יש קשר בין האמור בכותרת הכתבה לבין המצולמים בתמונה. זאת, למרות שהדבר לא נאמר במפורש. הקורא/הגולש הסביר אינו יכול להמנע מהמסקנה שקיים קשר בין התובעים המצולמים בתמונה לכותרת הכתבה.
  • לנתבעים עומדת הגנת תום הלב באשר לפרסום. דינו של עיתון מקוון אינו שונה מדינו של כל מפרסם אחר לענין זה.
  • פגיעה בפרטיות - השימוש בתמונת התובעים בעמוד החדשות של האתר לא היה לשם עשיית רווח, למטרה שיווקית או פרסומית כלשהי. אין המדובר בפרסום מסחרי, אלא בפרסום אינפורמטיבי-חדשותי.
  • לכאורה ניתן לומר כי כל תמונה המתפרסמת בעיתון מקוון תכליתה שימוש לעשיית רווח. עם זאת, יש לבחון את מטרת פרסום התמונה, האם יש בה מאפיינים מסחריים, החורגים מאלה של תמונות המתפרסמות במהלכו הרגיל של העיתון. במקרה דנן, תמונת התובעים לא צורפה לכותרת הכתבה למטרה שיווקית-מסחרית, או לקידום המכירות של העיתון המקוון Ynet.