א 7807/04 מוטו מדיה בע"מ נ' משטרת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום כפר-סבא, השופטת נילי קוצר): התובעת טענה להפרת זכויות היוצרים שלה על-ידי משטרת ישראל, לאחר שהאחרונה פרסמה 7 צילומים של צלמי התובעת. הצילומים הורדו מאתר האינטרנט של התובעת ופורסמו באתר המשטרה ובירחון המופץ על-ידה. נפסק - יש לראות את טענת המצהירים מטעם הנתבעת, שלא נחקרו על תצהיריהם, לענין תום ליבם המוחלט בחושבם כי התמונות שנמסרו להם צולמו על-ידי אנשי המשטרה - כטענת אמת (וזאת בהתייחס לחזקת תום-הלב הקבועה בס' 8 לחוק זכות יוצרים, 1911). לאור האמור בתצהירים, לא ידעו האנשים המופקדים על הפרסום מטעם הנתבעת על ההפרה ובנסיבות הענין לא היה להם יסוד סביר לחשוד בקיומם של זכויות יוצרים בצילומים. הצהרת הכתבת, לפיה לא הבחינה בכתובת האינטרנט של התובעת שהופיעה על חלק מן התמונות - סבירה היא. מדובר בעיתון פנימי של אנשי המשטרה, המופץ ומחולק בחינם ואין בצדו כל מטרה מסחרית. בנסיבות אלו יש לראות את הנתבעת כ"מפר תמים" על-פי האמור בס' 8 לחוק. התביעה נדחתה.

עדכון: ביום 2.3.2008 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (השופטות גרסטל, דודקביץ ושטמר) את ערעור התובעת ונתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים, לפיה תשלם משטרת ישראל סך של 70,000 ש"ח למערערת [ע"א 4740-08-07 מוטו מדיה בע"מ נ' משטרת ישראל].