א 13536/06 דן פורגס נ' חדשות הקריות עתונות ותקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום ירושלים, השופט גד ארנברג): הפרת זכויות היוצרים של התובע בתמונת ראש הממשלה, שהועתקה מאתר הכנסת לאתר הנתבעת. נפסק – הנתבעת לא נהנית מהגנת המפר התמים הקבועה בסעיף 8 לחוק זכות יוצרים ולפיכך יש לחייבה לשלם פיצוי לתובע. ייתכן שהנתבעת לא ידעה על קיומה של זכות יוצרים בתמונה, אולם היה עליה לדעת זאת. העובדה כי במהלך שנות פעילותה, הופנתה הנתבעת על-ידי חברי כנסת לאתר הכנסת, בכדי למשוך משם את תמונותיהם – מחזקת את תום ליבה של הנתבעת, אך לא ניתן לומר שלנתבעת לא היה יסוד סביר לחשוד שקיימת זכות יוצרים ביצירה. הכיתוב שבתחתית עמוד האינטרנט ממנו נלקחה התמונה, קובע כי "כל הזכויות שמורות למדינת ישראל – הכנסת או לצדדים שלישיים". כיתוב זה היה צריך להביא לכך שהנתבעת תחשוד בקיום זכויות יוצרים בתמונה. הנתבעת חיובה לשלם לתובע פיצוי בסך 10,000 ש"ח.