א 36419/04 דנינו יהונתן נ' ידיעות אחרונות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת דליה מארק-הורנצ'יק): התובע, צלם במקצועו, טען כי הנתבעת הפרה את זכויותיו שעה שפרסמה בעיתון את אחד מצילומיו. נפסק - האם נכרת חוזה בין התובע לנתבעת? התובע העביר לנתבעת מספר מצילומיו באמצעות דואר אלקטרוני, על-מנת שעורכי העיתון יחליטו אילו תמונות ברצונם לרכוש. העברת הצילומים בהודעת דואר אלקטרוני היא בבחינת "הזמנה" להציע הצעה. כדי שפנייתו של אדם לחברו תהפוך ל"הצעה", עליה להעיד על גמירות דעתו של הפונה להתקשר עם הניצע בחוזה וכן להיות מסויימת. במקרה זה, העברת קובץ התמונות בהודעת דואר אלקטרוני לנתבעת היא פנייה שאינה מעידה על גמירות הדעת של התובע להיות מכוונת להתקשרות חוזית עם הנתבעת. הנתבעת חוייבה לשלם לתובע 30,000 ש"ח בגין הפרת זכויות היוצרים וזכותו המוסרית של התובע וכן 2,500 ש"ח פיצויי השבה, בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.