בש"א 7810/06 LDI Licensing Dynamics International LTD נ' עמוס חכמון

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, השופטת דינה אפרתי): האם יש להשאיר על כנו צו שניתן למינוי כונס נכסים מכוח הוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, למרות פגמים שנפלו במהלך קיום הצו ותפיסת מחשבי המשיבים. נפסק – אין מקום לבטל את צו הכינוס. המבקשות והכונס פעלו שלא כדין בהליך תפיסת החומר ממחשבי המשיבות, כאשר הסתייעו באיש מחשבים שלא מונה על-ידי בית הדין כבעל תפקיד המוסמך לבצע את התפיסה במחשבים. על אף שהמבקשות עשו דין לעצמן, לא יהיה זה צודק, בנסיבות העניין, לפסול באופן גורף את הראיות שהופקו מהמחשבים מלשמש כראיות קבילות בהליך העיקרי, אפילו נפלו פגמים בדרך השגתן, וזאת על מנת לרדת לחקר האמת ולהכריע בשאלות שהן בלב ליבה של המחלוקת בין הצדדים.