ה"פ 4052/05 Wells Fargo Bank נ' אברהם צימרינג

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ירושלים, השופטת אורית אפעל-גבאי): בקשה להורות על חקירתם הנגדית של מצהירים באמצעות כינוס וידאו (Video Conference). נפסק - לבית המשפט סמכות להורות על קיום חקירה מחוץ לתחום השיפוט "למען הצדק", מכוח ס' 13(א) לפקודת הראיות. סמכות זו פורשה ככוללת את האפשרות לצוות על מתן עדות באמצעות כינוס וידאו. על המבקש לערוך חקירה באמצעות כינוס וידאו להצביע על סיבה מיוחדת המצדיקה חריגה מן הכלל בדבר חקירת עדים בבית המשפט. על ההחלטה האם להתיר חקירת עד מחוץ לישראל באמצעות כינוס וידאו להתחשב בעובדה, כי ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בתחום, מאפשרות כיום את התרשמותו הישירה של בית המשפט מן העדות, באופן המצמצם את הפגיעה בזכויות בעלי הדין, חוסך בזמן ואמצעים ומייעל את הדיונים. במקרה דנן, הסיבה שבעטיה נדרש כינוס הוידאו נעוצה בעלויות הכלכליות הכרוכות בהבאת העדים לישראל. סיבה זו, כלשעצמה, אינה מצדיקה את אי-הגעתם של העדים לחקירה בישראל. הבקשה נדחתה.