בש"א 168489/06 א 32786/06 יונת לבבי נ' נירית דראי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופטת דליה מארק-הורנצ'יק): מהי סמכות השיפוט המקומית בתובענה, שעילתה בפרסום משמיץ שנעשה באתר אינטרנט? נפסק – טרם התגבשה חקיקה בישראל בנושא מקום מושבו של אתר אינטרנט. לכאורה, ניתן לומר כי מקום מושבו בכל אתר ואתר. ההנחה היא שיש לקיים את הדיון בביהמ"ש שלו הזיקות הגיאוגרפיות הרבות ביותר לסכסוך נשוא התביעה, שכן אז יקל על הבאת העדים והראיות ותקודם נוחות הצדדים בניהול הדיון. תקנה 3(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי במקום שקיימת חפיפה בין מקום עסקו או אחד ממקומות עסקיו של התובע, ובין מקום עסקו או אחד ממקומות עסקיו של הנתבע - התביעה תוגש לבית המשפט באותו תחום השיפוט של החפיפה. "הפרסום באתר האינטרנט מגיע לכל משתמש בארץ...גם לתושבי מחוז הצפון. ...הואיל ואתר האינטרנט הוא "רב סניפים", בכל מקום בארץ - הרי שתקנה 3(א1) חלה, שכן תקנה זו יש לפרש כעוסקת בארגון "רב סניפי" לגביו יש הגיון להכפיפו למקום עיסוקו או מגוריו של הנתבע". הדיון בתביעה הועבר לבית משפט השלום בחיפה.