סק 1026/06 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' תש"ן תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה באר-שבע, השופט אילן סופר): בקשה להורות על ביטול שימוע ליו"ר ועד העובדים של המשיבה, לפני השעייתו או פיטוריו. הנ"ל זומן לשימוע בעקבות אי התאמות בין דיווחי השעות שלו לבין דו"חות האיתוראן שהותקנו ברכבו. המבקשת טענה, בין היתר, כי השימוש במכשיר האיתוראן ובדו"חות האיתוראן מנוגד לדין ולא למטרה לשמה נועד המכשיר, שהיא שמירה על ביטחון העובדים. נפסק - אין ממש בטענות המבקשת לפיהן השימוש שעשתה המשיבה בדו"חות האיתוראן מהווה פגיעה בפרטיות. מדובר בעובדי המשיבה, הנוהגים לצורך עבודתם בכלי רכב השייכים למשיבה. בכלי הרכב מותקנים מכשירי איתוראן. הדו"חות של איתוראן המלמדים היכן היו העובדים, מתייחסים לשעות העבודה של העובדים ולא מעבר לכך. איתור מקום הימצאם של העובדים בזמן העבודה, עת מדובר בעבודה שמטיבה הינה ניידת, אינו פוגע בפרטיות והוא בא לסייע בידי המעבידים לפקח על העובדים. בשלב זה של הדיון אין צורך לקבוע מסמרות האם המידע שנמצא במסוף הבקרה של איתוראן אצל המשיבה הוא בגדר "מאגר מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות. לכאורה, מקום הימצאם של כלי הרכב של העובדים בזמן העבודה אינו מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק. הבקשה נדחתה (ההחלטה – באדיבות אתר האינטרנט של הוצאת נבו).