בש"א 15819/06 א 2616/00 קרן אזולאי ואח' נ' אורט ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופטת צפורה ברון): בקשה למחיקת סעיפים מסיכומי הנתבעת. התובעים הם קבוצת צעירים, שנרשמו ללימודים אקדמיים אצל הנתבעת, בשעה שהאחרונה טרם זכתה להכרת המועצה להשכלה גבוהה. לטענתם, הנתבעת הציגה בפניהם מצג שווא והטעתה אותם. בסיכומיה, הפנתה הנתבעת לאתרי אינטרנט רשמיים של המל"ג ומוסדות אקדמיים נוספים, על-מנת להוכיח כי בעת הרשמת התובעים, לא היו למוסדות אקדמיים אלו הכרה של המל"ג. התובעים טוענים כי אתרי האינטרנט אינם בגדר ראיות קבילות וכי לא הוגשו כראייה במהלך המשפט. הנתבעת טענה כי ההפניה לאתרי האינטרנט אינה "ראיה", כי אם הפניה למאגר מידע שבנחלת הכלל. נפסק - יש לקבל את טענת הנתבעת. המדובר באתרי אינטרנט רשמיים של מוסדות ציבוריים, אשר הינם בגדר "רשומה מוסדית", כהגדרתה בפקודת הראיות. ניתן להציגם ללא עד מגיש ומאמת.