בש"א 1752/06 רמי מור נ' בזק בינלאומי

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום קריות, השופטת אביטל בית-נר): בקשה להורות למשיבה לחשוף את פרטיו של גולש אינטרנט אלמוני, שפרסם כנגד המבקש סדרת הכפשות בין השנים 2004-2005. נפסק - הבקשה נדחתה ללא צו להוצאות. השאלה שמעלה הבקשה היא סבוכה ומורכבת וטרם הוכרעה בהלכה מפורשת. רק במקרה בו קיים חשש ממשי כי הפרסומים עולים כדי ביצוע עבירה פלילית, יש לשקול את גילוי פרטי מחבר המידע. שני הפרסומים המהווים את הבסיס לבקשה לא איזכרו את שם המבקש והם כלליים וסתמיים. בעקבות פניה של המבקש, הזהירה המשיבה את מפרסם המידע והוא חדל מכך. בעקבות תלונה למשטרה, תחקור זו אם יש חשד לביצוע עבירה פלילית, כך שהנושא מטופל כבר על-ידי רשות מוסמכת. מאזן הנוחות במקרה זה מחייב להעדיף את האינטרס של חופש הביטוי באינטרנט.