פ 1780/06 מדינת ישראל נ' אהרון

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום חיפה, השופטת רחל חוזה): כתב אישום שהוגש נגד הנאשם באפריל 2006 מייחס לו עבירות של פרסום תועבה והחזקת חומר תועבה במחשבו החל משנת 1994 - זאת לאחר שבחיפוש במחשבו שנערך בשנת 2004 נמצאו תמונות של קטינים בעירום, לרבות כשהם מקיימים יחסי מין. לטענת האישום, הנאשם הפיץ את התמונות באינטרנט באמצעות תוכנת mIrc. הנאשם טוען להתיישנות, לנוכח הוראת חוק הקובעת משך התיישנות של שנתיים מביצוע העבירה. נפסק - כל אחת מהעבירות המיוחסות לנאשם עומדת בזכות עצמה, כאשר תחילת ההתיישנות תחל מיד בתום ביצועה. אין לראות בהן עבירות שרשרת שביצוען המשיך עד לסיומה של האחרונה בהן. משכך, העבירות המתייחסות לתקופה שלפני 4/2004 - התיישנו.