בש"א 7465/06 א 1379/06 חוגל בע"מ ואח' נ' ערן רביב ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): הצדדים מפעילים אתרים מתחרים המפרסמים פעילויות של גופים שונים בתחום תרבות הפנאי. המבקשת עתרה לקבל צו מניעה שימנע מהמשיבים להעתיק את עיצוב, תכנון ותוכן האתר שלה ובכלל זה ביקשה צו שיורה למשיבים להסיר את האתר שלהם מרשת האינטרנט. הוחלט - אין דמיון בשמות המתחם של האתרים (hoogle.co.il לעומת hug.co.il). אין דמיון בין עמודי השער של האתרים. אין ליחס משקל לזהות בחתכי החיפוש באתרים לנוכח העובדה שאין הם מאפיינים את אתר המבקשת בלבד. אין דמיון בעיצוב העמודים ובאופן הצגת המידע בשני האתרים. עם זאת נמצא כי המשיבים העתיקו תכנים מאתר המבקשת. קטגוריות ובהן "מחמאות", "הצעות ייעול", "דיווח על בעיות באתר" ו"פירסום באתר" אינן ייחודיות לאתר חוגל ואין הצדקה לתת למבקשת מונופול על השימוש בהם. ככל שיש זכות יוצרים בפרטנים ובנתונים המופיעים אודות פעילותם של מפרסמים באתר חוגל (ובית המשפט נמנע מלהכריע בנקודה זו) - הזכות נתונה למפרסמים ולא למבקשת. בהעדר הפרה של זכויות המבקשת, אין בכך שמפרסמים יכולים לפרסם בחינם את מודעותיהם באתר חוג כדי להצמיח מהמבקשת המעוניינת להתחיל לגבות תשלום על הפירסומים זכות למנוע מהמשיבים להפעיל את אתר האינטרנט שלהם במתכונת הנוכחית. הבקשה נדחתה.