בש"א 156586/06 א 15295/06 רוזויוף ואח' נ' Tisona Limited

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום תל-אביב, השופט משה סובל): בקשה לסילוק על הסף ולחילופין למחיקת כותרת. ענין התביעה בתשלום חוב של המבקשים למשיבות, חברות זרות המפעילות אתרי הימורים באינטרנט. הוחלט – מדובר בשאלה משפטית "אשר המחוקק טרם נתן עליה את דעתו, שאלה הטעונה הכרעה עקרונית לאור התפתחויות טכנולוגיות אשר מאפשרות גישה לאתרי הימורים בכל העולם, אתרים שזיקתם לארץ כמעט ואיננה קיימת". בהתאם לכתב התביעה, הנתבעים התקשרו עם התובעת בהסכם באמצעות האינטרנט. ההסכם לא צורף לתביעה, אך צורפו תכתובות דואר אלקטרוני בין המבקשים לנציג המשיבות. אין מקום לסילוק התביעה ויש לאפשר למשיבות להוכיח את תביעתן וכי תכתובות הדוא"ל מתייחסות למבקשים. טענת המשיבות, לפיה חוק החוזים הישראלי אינו חל, הואיל והמשיבות הן חברות זרות הפועלות באמצעות אתר אינטרנט המופעל בחו"ל, מצריכה בירור עובדתי ובדיקת הדין האנגלי, בין השאר משום שתנאי השימוש באתר קובעים כי הדין החל הוא הדין האנגלי. נדרש בירור עובדתי לטענת המשיבות כי באתריהן פעילויות רבות שאינן מהוות הימור אסור על-פי הדין בישראל. נתקבלה הבקשה למחיקת כותרת. התובענה תתברר בסדר דין רגיל הואיל ובהעדר ההסכם, לא עומדות הראיות שהוצגו בתנאי תקנות סדר הדין האזרחי.