ת.א. 75851/04 רונן דורפמן נ' Ynet - ידיעות תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק דין, בית משפט השלום בתל-אביב, השופטת דליה מארק-הורנצ'יק): הנתבעת פרסמה באתר האינטרנט Ynet סידרה בת 12 כתבות שחיבר התובע הסוקרת את ההיסטוריה של המשחקים האולימפיים - וזאת בימי האולימפיאדה באתונה (2004) ובלא לציין את שם התובע כמחברה. התביעה טוענת להפרת זכותו המוסרית של התובע. נפסק - הצגת יצירה באתר אינטרנט היא פרסום לענין דיני זכויות יוצרים. הנתבעת היא בעלת זכויות היוצרים בסדרת הכתבות, בהיותה מעבידתו של התובע. אין בכך כדי לשלול מהתובע את הזכות המוסרית המוקנית לו. פירסום הכתבות באתר האינטרנט בלא איזכור שמו של התובע מהווה הפרה של זכותו המוסרית. הגנת "טיפול הוגן" המתירה שימוש ביצירה לצורך תמצית עיתונאית חלה גם על עיתונות אלקטרונית. בנסיבות התביעה נפסק כי לא עומדת לנתבעת כל הגנה של תום לב. כל אחת מכתבות הסדרה עומדת בפני עצמה ולפיכך מדובר ב-12 הפרות שונות של הזכות המוסרית. סכום הפיצוי הוא 3,000 ₪ לכל הפרה ובסה"כ 36,000 ₪ בתוספת אגרות משפט ושכ"ט עו"ד.