א 24217/05 אחים יהב מוקד תחזוקה אישי בע"מ נ' Digital Photo Supplier

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין בפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, שלום תל-אביב, השופט יעקב שיינמן): התובעת הזמינה מסרטת וידאו דיגיטלית באתר הנתבעת. הנתבעת טענה כי מחיר המסרטה ננקב בטעות בסכום נמוך מן המחיר האמיתי. נפסק לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט - לא יתכן גם מבחינה חוזית וגם מבחינה צרכנית, כי מחירים המפורסמים באתרי האינטרנט ועסקאות המבוצעות על פיהן, לא יחייבו את המציע שכן מדובר בהליך של הצעה וקיבול שהושלמו. מאידך, בחיי היום יום, וגם בעידן של תקשורת אלקטרונית בעיקר באמצעות המחשבים, יתכנו טעויות ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק לגבי טעות בחוזה רגיל הנכרת בין צדדים, כללים אלו יהיו "טובים" והינם נכונים גם לעסקאות הנכרתות באמצעות אתרי האינטרנט. התובעת יכולה וצריכה היתה לרכוש תחת מחאה את המסרטה שאז היתה תביעתה מוגבלת לסכום ההפרש בין המחיר שננקב באתר למחיר שנדרש בפועל. על הנתבעת לשלם 990 ש"ח + 280 ש"ח הוצאות משפט + 582 ש"ח שכ"ט עו"ד כולל מע"מ.