ק.פ. 15/03 דנה קוסמטיקס בע"מ נ' שראכת אל כרמל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום אשדוד, השופטת ר. לביא): קבילות תדפיס מאתר אינטרנט של נאשמים אגב דיון בטענה שאין להשיב לאשמה. הוחלט - מידע המאוחסן באינטרנט אינו מהווה רשומה מוסדית או בנקאית. בנסיבות הענין, התדפיסים מאתר האינטרנט של הנאשמת לא הוצגו כראיה לאמיתות תוכנם אלא להפך. אמנם לא הומצאה ראיה לכך שהנאשמת היא שרשמה את כתובת האינטרנט (של האתר שממנו הופקו התדפיסים), אך בתדפיסים מופיעים פרסומי הנאשמת עם כתובת דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני התואמים את פרטי הנאשמים כעולה ממסמכים אחרים שבפני בית המשפט. אין ענין לחברה אחרת להתחזות לנאשמת. לפיכך נמצא כי יש בפרסום ראיה לכאורה.