ת.א. 77993/04 מסר נ' מרום

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת דליה מארק-הורנצ'יק): תביעת לשון הרע הנשענת, בין השאר, על הודעה ששיגר הנתבע לתיבת הדואר האלקטרוני של התובע במקום עבודתו. נפסק - הודעת דואר אלקטרוני מועברת באמצעות "שיחה" בין מחשבים והיא מהווה פירסום "בכל אמצעי אחר" כדרישת חוק איסור לשון הרע. תקשורת בין מחשבים, כמוה כשיחה "בעל פה" אשר הוראות סעיף 2(ב)(2) לחוק איסור לשון הרע אינו חל לגביה. אין הודעת הדוא"ל בגדר הודעה בכתב לעניין יסוד "הפרסום" הדרוש בחוק איסור לשון הרע. "השיח האלקטרוני" באמצעות תא דואר אלקטרוני אישי הוא שיח המיועד לנפגע בלבד. אם אחד מבעלי "השיח האלקטרוני" הוא "הנפגע", מאפשר הצגה ("השמעה") של השיח האלקטרוני לאדם אחר זולתו, כמוהו כמי שמוסר מיוזמתו את תוכנה של הודעת דואר אלקטרוני שהגיעה אליו, ובכך מתאיין יסוד הפרסום שבחוק איסור לשון הרע.

לא הוכח שההודעה עשויה היתה להגיע לאדם זולת התובע. לא הוכח כי לחברה שהעסיקה את התובע יש גישה למחשבי עובדיה ולתיבות הדואל שלהם. הפרסום של הודעת המייל ששלח הנתבע לתובע לא הגיע לאיש זולת התובע ומי שדאג לפרסומו היה התובע בעצמו. נגישותו של עובד אחר לתיבת דואר אלקטרוני אינה מהווה פירסום כמשמעו בחוק איסור לשון הרע.

 

עדכון: ביום 19.8.2007 נדחה ערעור שהגיש התובע על פסה"ד {ע"א 1642/06 אליעזר (אלי) מסר נ' דרור ותומר מרום}. השופטים גרסטל, שילה ואורנשטיין, מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, אימצו את קביעות בית המשפט קמא ודחו את הערעור ללא צו להוצאות.