בש"א 8967/05 א 152/02 נימר אליאס דאוד ואח' נ' זוהיר יוסף דאוד ואח'

(החלטה, מחוזי חיפה, השופט אריה רזי): בקשה להתיר למבקש להיחקר על תצהירו באמצעות כינוס וידאו (Video Conference), ממקום מושבו בארה"ב. עניין התביעה בבקשה להצהרה על ביטולו של הסכם מכר מקרקעין. הנימוק לבקשה הוא כי המבקש עזב את הארץ לאחר שנקלע לקשיים והוא סבור כי אם יגיע לארץ יפעלו נושיו הרבים למניעת חזרתו לארה"ב. נפסק - ההתפתחות הטכנולוגית בתחום התקשורת מאפשרת כיום לביהמ"ש להתרשם מעד באופן כמעט ישיר באמצעות כינוס וידאו. בדרך זו צומצמו כמעט עד למינימום הזכויות הדיוניות של בעל הדין האחר. עדיין מדובר בהליך יוצא דופן המחייב את בחינת הנסיבות הקונקרטיות. שומה על בעל הדין להצביע בתום לב על סיבה טובה המונעת בעדו להגיע לארץ. מדובר באזרח ישראלי שנמלט לחו"ל מאימת נושיו. חששו לחזור לארץ מובן, אך אינו בגדר טעם המצדיק להעתר לבקשתו. הבקשה נדחתה (ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי נבו).