בש"פ 7368/05 זלוטובסקי נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, השופט אליעזר ריבלין, בית המשפט העליון): החלטה להמיר את מעצרם עד תום ההליכים של ארבעה חוקרים פרטיים, מנאשמי פרשת "הסוס הטרויאני" בחלופת מעצר (כדוגמת מעצר בית). בכך קיבל בית המשפט ערר של הנאשמים על החלטה קודמת של בית המשפט המחוזי בתל-אביב. נימוקי ההכרעה -
 • העבירות המיוחסות לעוררים חמורות, במיוחד בשל היותן נגועות בפגיעה קשה בפרטיות. החדירה למחשבו האישי של אדם גרועה לא פחות מן הפריצה לביתו. ביתו של אדם הוא מבצרו, ומחשבו האישי הוא פינת הסתר החבויה במבצר, הוא המגירה האישית של בעליו, והוא אוצר בתוכו, תכופות, מידע פרטי, אישי, ולעיתים כמוס;
   
 • חדירה למחשב כדי לגלות את צפונותיו, חמורה לא פחות מן החדירה אל המחשב כדי לגרום נזק למידע ולנתונים האצורים בו. שבעתיים חמורה היא מקום בו סימני הפריצה אינם גלויים לעין המשתמש, וזה ממשיך בתמימותו לחשוף את המחשב על קרביו ועל כרעיו לעיניים הבולשות של שוחרי רעתו. חומרה זו שבביצוע העבירות שמיוחסות לעוררים, צריך שתבוא בחשבון בחינת מסוכנותם. אלא, שאין בה, לבדה, כדי לייתר את הצורך לבחון באיזו מידה נמשכת המסוכנות היום; יתרה מכך, אפילו התשובה לשאלת קיומה של מסוכנות חיובית, יש עוד לבחון אם ניתן לאיין את המסוכנות הזו בדרכים חלופיות למעצר;
   
 • השאלה העיקרית עמה יש להתמודד בבואנו לבחון את מסוכנותם של העוררים ואת יכולתם לשבש הליכי משפט אם ישוחררו לחלופת מעצר - היא שאלת יכולתם לתפעל את תוכנת ה"סוס הטרויאני", ויכולתם לפגוע בראיות הקיימות ואף לסכל את האפשרות לקבץ ראיות נוספות. לענין זה מתחשב בית המשפט בעובדה שהנאשמים לא הם מי שפיתחו את "הסוס הטרויאני";
 • לא עלה בידי המדינה לסתור את טענת העוררים, כי אין בידם הידע והכלים הדרושים להפעלת התוכנה וניהולה, וכי על-כן מסוכנותם לשלום הציבור, אם יומר מעצרם בחלופת מעצר, אינה גבוהה. כתב-האישום כנגד העוררים הוא עצמו אינו מייחס להם יכולת תפעולית שכזו;
 • מיקומם של העוררים בהיררכיה של מערכת ניהול "הסוס הטרויאני" אינו גבוה במידה מכרעת לעניין המסוכנות הנובעת מהם היום. השליטה בתוכן המידע שנשלח ממחשבי הקורבנות לשרתים הייתה נתונה בידי החשודים בפיתוח התוכנה;
 • לא נתבססה במקרה זה ובשלב זה ההנחה כי לעוררים השכלה בתחום המחשבים, או השכלה טכנית רחבה אחרת. משכך, ספק רב, בשלב זה, אם עומד לעוררים יתרון המידע והטכנולוגיה היוצר, ברגיל, חשש סביר לשיבוש הליכי חקירה;
 • משמחשבי העוררים, לרבות אלה של קרובי משפחתם, הוחרמו על-ידי המשטרה, הגיעו השרתים בהם השתמשו לשליטת המשטרה (או למצער יצאו משליטת העוררים). החשודים בפיתוח והשתלת התוכנה שנעצרו באנגליה עומדים עתה בפני הסגרה לישראל, וגם בכך יש כדי להקהות את מסוכנותם של העוררים;
   
 • חשיפת הפרשה ברבים היא עצמה הפחיתה את החשש מפני המשך פעילותם של המערערים;
 • צודק בית המשפט קמא בהנחתו, כי מעשי העוררים חמורים הם, לכאורה, בהתחשב ב"תחכום, בכמות, בפגיעה, בכניסה לכאורה ברגל גסה לפרטיותם [ו]לנכסיהם [של הקורבנות], ולקנינו של הציבור". על מעשים אלה על העוררים לתת את הדין אם יורשעו, אך אין בהם, כשלעצמם, כדי להוכיח את מסוכנותם.