א 28400/04 בוצ'צ'ו שלומי נ' ישעיהו רוטר

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום תל-אביב, השופטת יהודית שבח): תביעה בגין העתקת חמש תמונות שצילם התובע ופרסומן באתר רוטר.נט. נפסק - נדחית טענת הנתבעים שהתובע זייף דפים מאתר רוטר.נט. בין השאר מפני ש"טענתו של הנתבע בדבר זיוף דפי אינטרנט מאתרו במועדים מוגדרים, היתה ניתנת להוכחה באופן פשוט למדי, לו היה בה שמץ של ממש. הנתבע יכול היה לשחזר את דפי האינטרנט שהופיעו באתרו ... ולהוכיח בהינף יד כי הדפים שהופיעו בפועל שונים בצורה זו או אחרת מהדפים שהוצגו ע"י התובע...". בית המשפט סרב לתת אמון בגרסת הנתבע, כי דפי האינטרנט המקוריים בימים הרלוונטיים מצויים בידיו, אולם הוא איננו מגיש אותם לבית המשפט רק כדי לא "לנפח" את התיק: "הפסיקה קובעת כי הימנעות בעל הדין מהבאת ראיה הנמצאת ברשותו ו/או בשליטתו ו/או אמורה להימצא ברשותו או בשליטתו, פועלת לחובתו ומחזקת את גרסת הצד שכנגד... הנה כי כן, מדובר בטענת עורבא פרח שאין בה כל ממש". אי אזכור שמו של התובע באתר "וואלה" או בפרסום אחר לצילום כלשהו איננו מתיר לנתבע להשתמש בתמונה ללא כל קבלת הרשאה, שכן חייב הוא להניח כי לצד כל צילום של תמונה עכשווית קיים גם צלם כלשהו שצילם אותה ואשר לו מוקנות זכויות היוצרים בתצלום. טענת הנתבע כי ייתכן שגולשים העלו את התמונות לאתר בלא ידיעתו, נדחתה משהודה בעדותו כי לא קיימת כל אפשרות טכנית לפיה ישתול גולש כלשהו תמונה כלשהי באתר החדשות ובמדור סקרי העיתונות, שכן מדורים אלו נשלטים על ידי הנתבע, ועל ידו בלבד. לבסוף - "יתכן ובית המשפט היה מטה אוזן קשבת לטענה שעשויה היתה לבוא מפי הנתבע, ולפיה שקט התובע על שמריו, ולא גילה את רצונו כי השימוש בצילומיו הינו למורת רוחו, שהרי עסקינן בהפרות המשתרעות על פני תקופת שנים החל משנת 2001 וכלה בשנת 2003, אולם, כאמור לעיל, נקט הנתבע בקו הגנה משונה למדי, בהכחישו לחלוטין את השימוש בתמונות ובהעלאת גרסא לפיה מדובר בראיות מזויפות". משכך נפסקו לחובת הנתבע פיצויים בסך 50,000 ₪ בגין ההעתקה ועוד שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪.