תק 2228/05 ארנון בורוכוב נ' נתן צבר

אולי יעניין אותך גם

(פסק דין, בית המשפט לתביעות קטנות ירושלים, השופט ארנון דראל): התובע טען להפרת זכויות יוצרים בגרסת האינטרנט של מודעה שהוכנה על-ידי אחרים ושהותאמה על-ידו להצבה בפורום לאנשים בעלי מוגבלויות, באתר האינטרנט "תפוז". התובע דרש פיצוי סטטוטורי בסך 10,000 ₪, בהתאם להוראות סעיף 3א' לפקודת זכות יוצרים, 1924, בגין העובדה שהנתבע העתיק את המודעה והציג אותה בפורום חרשים באתר האינטרנט "המרכז". נפסק: השינויים שהכניס התובע במודעה הם מזעריים והשפעתם על עיצוב המודעה ותוכנה הם חסרי חשיבות. שינויים אלו אינם ממלאים אחר דרישת המקוריות, על-כן לא ניתן להכיר בגרסת האינטרנט של המודעה כיצירה. גם אם הייתה לתובע זכות יוצרים במודעה וזו הופרה, אין ההפרה מזכה אותו בפיצוי הסטטוטורי הנדרש על-ידו: "ההפרה קטנה ומזערית, חד פעמית, נעשתה למען מטרה ראויה ושלא על מנת לגרוף טובת הנאה כל שהיא ותוקנה באופן מיידי."