א 731916/03 012 קווי זהב בע"מ נ' פילי

(פסק דין, שלום תל-אביב, השופט דניאל ארנסט): מעמדם כראיה של של דף מאתר אינטרנט ופלט המפרט שיחות טלפון באמצעות האינטרנט. נפסק - דף אינטרנט עשוי להיות רשומה מוסדית, אך ייתכן שלא יהיה כזה. הכל תלוי בנסיבות התיעוד. אין די בעצם הצגת פלט המחשב, אלא יש צורך להציגו באמצעות עדים מתאימים אשר יאשרו בתצהיר את קיום התנאים הדרושים להגשתו כרשומה מוסדית על-פי פק' הראיות. לענין קבילות תדפיס מהאינטרנט יש להבחין בין המידע הנטען בו - מידע כללי בלבד או מידע מפורט. כשנדרש מידע מפורט יש להקפיד על קיום כל הכללים המתייחסים למאגרי מידע ועל שימוש בטכנולוגיות הגנה מתקדמות שיבטיחו את אמינותו. אם הדבר ניתן יש להשוות את המידע עם מידע ממקורות נוספים וכן יש לקבל עדויות בתצהיר שיגבו את איכותו כמידע מוגן ואמין. רצוי תמיד להעדיף מידע שמקורו במאגרים עצמאיים ומוגנים שאינם חשופים למניפולציות חיצוניות באמצעות האינטרנט. התביעה נדחתה בשל אי-הגשת הראיות כנדרש - לא הוכח שכל גולש נחשף לתנאי השירות שעליהם הסתמכה התובעת והמידע על עריכת שיחות הטלפון נשוא התביעה לא הוגש כנדרש ביחס לרשומה מוסדית. "כאשר הכניסה לאתר כרוכה בתשלום, רצוי שנותן השירות יבקש לפני הכניסה הראשונה את פרטי המשתמש והסכמתו לתנאי השימוש, לרבות מחיר השימוש".