בש"א 2018/05 א 1074/05 מעריב - הוצאת מודיעין בע"מ נ' חב' אול יו ניד בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): המשיבה העתיקה מודעות דרושים מהעיתון מעריב ומאתר NRG ופרסמה אותן באתר אינטרנט. המבקשת עתרה לצו מניעה נגדה. הוחלט - סיכויי המבקשת לזכות בתביעה העיקרית בעילה של גניבת עין כל עוד המשיבה אינה משתמשת במספרי המשרות של המבקשת, אפסיים. ככל שיש זכויות כלשהן בעובדות ובנתונים הכלולים במודעות, זכויות אלה שייכות למפרסמים ולא למבקשת. המפרסמים הם שמסרו עובדות ונתונים אלה למבקשת. פעילות המשיבה אולי אף מועילה לאינטרס המפרסמים לנוכח התפוצה הנחרבת שלה זוכה המודעה שלהם ללא תשלום נוסף. הפגיעה האפשרית בהכנסת המבקשת היא תוצאה של התחרות שהציבור יוצא נשכר ממנה ושאין למונעה כל עוד אין למבקשת זכות ברת הגנה. סיכויי המבקשת לזכות בתביעה העיקרית בעילה של התעשרות שלא כדין - מפוקפקים. אמנם יש נטיה גוברת להשתמש באינטרנט אולם הערכת המבקשת לפיה אנשים ייחדלו לקנות את העיתון (לנוכח פירסום המודעות באתר המשיבה) נראית מופרכת. אכן, האינטרנט מציב אתגרים חדשים בפני עוסקים המבססים את עסקיהם על העברת מידע לציבור על גבי פלטפורמות ישנות, ברם לציבור יש אינטרס לקדם יזמות המבוססת על טכנולוגיה חדשה שבצדה יתרונות רבים. ככל שיזמות כזו אינה פוגעת בזכויות המוכרות לפי הדינים הקיימים, אין לסכלה ויש למצוא דרכים להתקיים לצידה. הבקשה לצו מניעה נדחתה.