בש"א 18216/04 א 2176/04 מעבדות ים המלח בע"מ נ' לשנו פליקס ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט יהודה זפט): המבקשת מייצרת מוצרי קוסמטיקה הידועים כסדרת מוצרי AHAVA ומפעילה את אתר האינטרנט ahava.co.il, דרכו היא מתכוונת לשווק את מוצריה. בבעלות המבקשת סימני מסחר עבור הביטוי "AHAVA", בתחום הקוסמטיקה. המבקשת גילתה כי המשיבים מפעילים את אתרי האינטרנט ahavashop.com ו- deadseapoint.com, הכוללים תצלומים וחומר שיווקי של המבקשת, ללא שניתנה רשות של המבקשת לשימוש בחומר זה. המבקשת עתרה לצווי מניעה זמניים ביחס לאתרי המשיבים. נפסק -
  • מאחר ואין חולק שהמשיבים משווקים מוצרי AHAVA מקוריים, שנרכשו כדין, אין ממש בטענות המבקשת לעניין גניבת עין, הטעיה, גזל, שקר מפגיע ודילול מוניטין. משמכרה המבקשת את מוצריה לאחרים, איבדה את שליטתה במוצרים שנמכרו על-ידה.
  • אין חולק כי המבקשת היא בעלת סימן המסחר "AHAVA" והיא זכאית לשימוש ייחודי בו. המשיבים, שלכאורה אינם זכאים לעשות שימוש בסימן המסחר, מפרים את סימן זה בעצם השימוש בשם מתחם הכולל את הסימן ודומה לו, עד כדי חשש שציבור הגולשים יטעה לחשוב שמדובר באתר של המבקשת ו/או הקשור אליה. לטענת המשיבים, כיוון שהם משווקים מוצרי AHAVA שרכשו כדין, הרי שרישום סימן המסחר אינו שולל מהם את הזכות לעשות שימוש בסימן לתיאור המוצרים שהם משווקים באמצעות האתר (מכוח הוראות ס' 47 לפק' סימני המסחר - שמירה על שימוש אמת).
  • השימוש בשם מתחם של אתר אינטרנט משרת גם את ציבור הלקוחות וגם את בעל האתר. לציבור המעוניין להגיע לאתרים העוסקים בתחום ספציפי ולא לתעות בין מיליוני אתרי האינטרנט, מהווה שם המתחם מעין אמצעי זיהוי המאפשר לצמצם את החיפוש לאתרים בתחום המבוקש בלבד. לבעל האתר, המעוניין להיות נוכח במרחב הוירטואלי של האינטרנט, משמש שם המתחם מעין שלט זיהוי וציון דרך המאפשר לציבור הגולשים להגיע אליו במהירות. ככל ששם המתחם הוא שרירותי וידוע בציבור, הסיכוי שגולשים יגיעו אליו באופן ישיר ומבלי לעבור באתרים אחרים, גדול יותר.
  • יש להבחין בין גולשים המעוניינים להגיע לאתר המבקשת מסיבות הקשורות בעסקי המבקשת, לבין גולשים המעוניינים לרכוש מוצרי AHAVA. כדי להבטיח שציבור הגולשים יגיע לאתר המבקשת במהירות סבירה, חיוני ששם המתחם של המבקשת יכלול את סימנה המסחרי. לעומת זאת, כדי להבטיח שציבור לקוחות המעוניין לרכוש מוצרי AHAVA יגיע לאתר המשווק מוצרים אלה, במהירות סבירה, די בכך ששם המתחם של אותו אתר יכלול סימן כזה או אחר מתחום הקוסמטיקה ואין הכרח שיכלול את השם AHAVA.
  • השימוש בסימן המסחר כחלק משם מתחם של אתר המשיבים יוצר לכאורה רושם שמדובר באתר שהמבקשת מעניקה לו חסות. לכאורה, מפרים המשיבים את סימן המסחר שבבעלות המבקשת בחוסר הגינות והם אינם זכאים לחסות בהגנת אמת השימוש.
  • אין מחלוקת שהמשיבים עושים שימוש ביצירות הכלולות בחומר השיווקי באתר האינטרנט שהם מפעילים כדי לשווק את מוצרי המבקשת. האם בכך הפרו את זכויות היוצרים של המבקשת? המשיבים רכשו מהמשווקת ישירות ו/או באמצעות צד שלישי מוצרי AHAVA ובממכר נכלל החומר השיווקי. קרי, המבקשת העבירה למשיבים במישרין ו/או בעקיפין, יחד עם מוצרי AHAVA, את היצירות המוגנות לשימושם.
  • נכון למועד מכירת המוצרים והחומר השיווקי למשווקי המשנה, הסכימה המבקשת שמשווקי המשנה יעשו שימוש בחומר השיווקי להגברת מכירת מוצריה לצרכני הקצה. משווקי המשנה ובהם המשיבים, רכשו יחד עם מוצרי AHAVA והחומר השיווקי גם את הזכות לעשות שימוש בחומר זה לצורך שיווק מוצרי המבקשת. זכות זו מוגבלת רק לקידום מוצרי המבקשת והמשיבים אינם זכאים לעשות שימוש בחומר השיווקי כדי לקדם מכירת מוצרים המתחרים במבקשת.
  • אין להגביל את זכות השימוש בחומר השיווקי רק לחנויות. שיווק מוצרים באינטרנט מאפשר למשווק המשנה להגיע לציבור לקוחות רחב, תוך השקעת משאבים קטנה יחסית. אין שוני בין חנות פיסית לחנות וירטואלית. המשיבים אינם מפרים את זכויות היוצרים של המבקשת בשימוש שהם עושים בחומר השיווקי.
  • ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לעשות שימוש בשם המתחם ahavashop.co.il ו/או שם מתחם הכולל את הסימן AHAVA (ההחלטה - באדיבות המאגר המשפטי נבו).