ה"פ 3137/04 AHAVA (USA) INC נ' ג'. דבלין. ג'י. בע"מ ( J.W.G. LTD)

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופט בועז אוקון): האם פסק חוץ האוסר על חברה ישראלית לשווק בארצות הברית מוצרים ישראליים באמצעות אתר אינטרנט הוא פסק אכיף כמשמעות הדברים בחוק אכיפת פסקי חוץ, תשי"ח-1958? בית משפט פדראלי בארצות-הברית נתן נגד המשיבה פסק דין בהיעדר הגנה. פסק הדין מבוסס, בין היתר, על סימן המסחר שיש למבקשת במוצרי Ahava, אשר המשיבה עושה בו שימוש אגב שיווקם של מוצרים אלה באמצעות אתר האינטרנט הממוקם בישראל. המשיבה טענה כי בית המשפט האמריקאי לא היה מוסמך לדון בעניינה מפני שאין לה כל נציגות בארצות הברית, אין לה כתובת בארצות הברית וכל פעילותה, לרבות באתר האינטרנט שלה, התבצעה אך ורק בישראל. נפסק - פעולות המשיבה לא היו מצומצמות לשטח ישראל. אמנם רכישת המוצרים על ידי המשיבה נעשתה בישראל, אך המשיבה דוורה אותם לארצות הברית. אתר האינטרנט של המשיבה מופנה גם לקהל רוכשים המתגורר בארצות הברית: האתר כתוב בשפה האנגלית, המחירים של המוצרים נקובים בדולרים והאתר מתייחס לשאלת המיסוי בארצות הברית. המשיבה נקשרת כתוצאה מכך בחוזה עם צרכנים ברחבי העולם, לרבות ארצות הברית. המשיבה הזמינה הצעות או הציעה הצעות לרכישת מוצריה בתחום תחולתו של הסימן המסחרי של המבקשת. המשיבה נענתה לאותן פניות וביצעה מכירות בתחום המוגן על ידי הסימן המסחרי. משכך היה בית המשפט הפדראלי מוסמך לדון בעניינה. אין צורך להידרש לשאלת השימוש באתרי האינטרנט. האינטרנט יכול להציב אתגרים לא פשוטים בכל הנוגע להפעלת הסמכות המקומית, העניינית והבינלאומית ואולם, האינטרנט אינו הופך את המשפט לוירטואלי, כאילו ארע שבר או כאילו חדלו חוקי הכובד של המשפט לחול על כלי זה. ראוי, לצורך שאלת הסמכות, להתייחס לפעילות של המשיבה בשיווק המוצרים בחו"ל באמצעות האינטרנט, באותה דרך בה היו מתייחסים לפעילות פרסומית ושיווקית אחרת שנעשית בארץ היעד, גם אם יתכן, שלצרכים אחרים, ניתן היה להשקיף אחרת על פעילות זו. מי שמנסה לסחור עם צרכנים בארץ יעד מסוימת, אינו יכול לצפות "להשתחרר" מדיני אותה ארץ, ו"הרוצה הכנסות גלובאליות ייטיב לעשות אם ייזהר מסכנות גלובאליות".