ת.א. 4495/03 מילניום אופטינט מערכות תוכנה בע"מ נ' שקמונה חברה ממשלתית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, שלום חיפה, השופט דניאל פיש): תביעה כספית בגין הפרת הסכם והפרת זכויות יוצרים בתוכנת מערכת מידע. הנתבעת העבירה את קוד-המקור של התוכנה, שהועבר לה לבדיקה, לשימוש צד שלישי. נפסק - הפקדת תוכנת המקור ב'פקדון', אינה מלמדת על זכות שימוש בה, ההפך הוא הנכון - הפקדון נועד למצב בו לא תוכל התובעת לספק שירותים לנתבעת, מצב שלא התקיים. התוכנה מוגנת במסגרת פקודת זכות יוצרים, המספקת הגנה הן לתוכנת המקור והן לתוכנת היעד. ההסכם בין הצדדים לא כלל את רכישת זכויות היוצרים בתוכנה על-ידי הנתבעת, לפחות בכל הקשור לתוכנת המקור וזכויות אלו נותרו בידי התובעת. הנתבעת הפרה את התחייבותה שלא לעשות שימוש בתוכנת המקור מעבר לבדיקת כדאיות הטיפול על-ידי גורם אחר ובכך הפרה את זכויות היוצרים של התובעת בתוכנת המקור. אין חולק שהדין מעניק הגנה מרחיקת לכת על זכויות יוצרים כיום, לרבות על זכויות הקשורות בתוכנה. סכום הפיצוי הוא 50,000 ש"ח, מהם 20,000 פיצוי סטטוטורי בגין הפרת זכויות והשאר בגין העברת הזכויות בתוכנה. כן נפסקו הוצאות בסך 7,500 ש"ח.