ע.פ. 8333/04 מדינת ישראל נ' אבי מזרחי

אולי יעניין אותך גם

(פסק דין, בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטים הכט, רביד ואפעל-גבאי): נדחה ערעור המדינה על זיכויו של הנאשם בניסיון חדירה לאתר האינטרנט של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (ת.פ. 3047/03, פסק-דינו של השופט א. טננבוים מיום 29.2.2004). בית המשפט הבחין בין הכנה לחדירה למחשב (הכנת אמצעים, איסוף מידע ותכנון פעולה) לבין ניסיון (הפעלת פקודות המתיימרות ללא הצלחה לחדור לחומר מחשב). בית המשפט קיבל את פסיקת הערכאה דלמטה שסריקת פורטים ושאר נסיבות המקרה אינם עולים כדי ניסיון לחדור לאתר המוסד ולא הוכח היסוד הנפשי הדרוש לכך. נפסק שאין להתערב בממצאיו העובדתיים של בית משפט השלום וכי ניתן לזכות את הנאשם גם משום פטור מחמת חרטה (סעיף 228 לחוק העונשין, התשל"ז-1977).