בש 3751/04 מדינת ישראל נ' רונן ברוור

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום עכו, השופט שמעון שר): תפיסת מחשבים בבית "קפה אינטרנט" המשמש לטענת המדינה כעסק להימורים. לטענת המשיב, בין השאר - החיפוש בחלקו נעשה במקום אסור שאליו לא התייחס הצו; דו"ח החיפוש והתפיסה נעשה שלא בנוכחות עדים ושלא בהסכמתו; משנתן הסכמתו להעתקת חומר המחשב - יש להחזיר לידיו את המחשבים. בית המשפט קבע כי ניתן היה לבצע חיפוש על יסוד סעיף 235 לחוק העונשין ("היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם"). גם אם היתה חריגה מצו החיפוש - אין הדבר הופך את החיפוש לבטל מעיקרו ומצדיק החזרת המחשבים על אתר. הצו ניתן כדין, החיפוש נעשה כדין ודרישת המשטרה להעתקת החומר שבמחשבים כדי לבדוק אם בוצעה העבירה - לגיטימית היא. בתוך 45 יום על המשטרה לתת הודעה באשר לתוצאות הבדיקה וכוונתה להגיש כתב אישום, שאז יכריע בית המשפט בגורל התפוסים.