בש"א 853/03 א 785/98 זילברשלג עיטל נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי נצרת, השופט נסים ממן): בקשה לגילוי מסמך ספציפי, הוא תוכנת מחשב המכונה "כרמל". נטען כי תוכנה זו משמשת את אל על בנוגע ליחסיה עם סוכנים בדבר מכירת כרטיסי טיסה (הבקשה הוגשה במסגרת תובענה ייצוגית שעניינה במחירי כרטיסי טיסה). נפסק - גילוי התוכנה כמסמך לא זו בלבד שיכביד על המשיבה, אלא הוא גם מהווה פגיעה בפרטיות המשיבה והשמות הכלולים בתוכנה ואין לחשוף פרטים אלה. הדרך הנכונה היא להציג למשיבה שאלון, במטרה לאמת את המסקנות שהמבקשת רוצה להסיק מגילוי התוכנה כמסמך. לא תותרנה שאלות שעניינן בחשיפת התוכנה ואופן פעולתה, אלא שאלות הנוגעות לאופן קביעת מחיר הכרטיס בלבד.