ק.פ. 117/00 סטיבן רמב"ם נ' מרדכי מרק לוי ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, השופט שמעון פיינברג, בימ"ש השלום בירושלים): מאמר משמיץ אודות הקובל פורסם באתר אינטרנט של הנאשמים. האתר מוחזק על גבי מחשב בחו"ל. הזיקה היחידה לישראל היתה פירסום מודעה בעיתון ג'רוזלם פוסט, שהפנתה את הקוראים למאמר. האם יש תחולה לדיני העונשין של ישראל על העבירה? נפסק - כדי שהעבירה תחשב ל"עבירת פנים", צריך שהפרסום יעשה על ידי "הפצתו" לציבור או על ידי "הצעתו" לציבור באמצעות מחשב בישראל. אין לראות בפירסום המודעה בישראל חלק מן העבירה שכן היא אמנם מקדמת את הפרסום שבאתר האינטרנט, אולם אינה מהווה מרכיב חיוני לפרסומו או חלק בלתי נפרד ממנו. מכאן שהפירסום נעשה כולו בחו"ל. המעשים המיוחסים לנאשמים גם אינם "עבירת חוץ" כהגדרתה בחוק העונשין. מכאן שאין תחולה לדיני העונשין של ישראל על המעשה ובית המשפט לא ידון בו.