בש"א 10843/03 א 1630/03 Microsoft Corporation נ' י.א.ד. אלקטרוניקה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): כנגד רשיונות להעתקת תוכנה של המבקשת היא מספקת למפיצים המורשים שלה מדבקות המעידות על אותנטיות התוכנה ומיועדות להתקנה על המחשבים שהם מוכרים. המבקשת טוענת כי המשיבה רכשה מדבקות מזויפות. נפסק - מדבקה מזויפת נועדה להצגת שימוש בתוכנה כאילו הוא מורשה, למרות שאינו כזה. זכות המבקשת למנוע הפצת מדבקות מזויפות היא מובנת מאליה, בלא קשר לזכות הקניינית במדבקות. למדבקה אין ערך עצמאי נפרד מהתוכנה לה נועדה לשמש כראיה. לפיכך אם המחזיק במדבקות הנטענות כגנובות לא יוכל להראות שהמבקשת קיבלה תמורה עבורן, הקנין בהן חסר ערך ומן הראוי למנוע את שיווקן. משכך נמנע בית המשפט מדיון בשאלה אם המדבקות נרכשו בתנאי תקנת השוק. עם זאת ציין כי הפער בין המחיר שדורשת המבקשת עבור מדבקות לבין המחיר ששילמה המשיבה מתיר לפקפק בתום ליבה.