ע"א 6092/03 בזק בינלאומי בע"מ נ' א.י.ק.ס תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, רשמת בית המשפט העליון): בקשה לסילוק ערעור על הסף, בשל איחור בהגשתו. המערערת לא הכחישה כי פסק-הדין של בית המשפט המחוזי נמסר לה, אך טענה כי נמסר לה תצלום לא מאושר ממנו. נפסק – דווקא כיום, בעידן זמינות המידע, כשניתן לעיין ברובם המכריע של פסקי הדין באינטרנט בסמוך למועד נתינתם, חשוב להבחין בין הקיים והניתן לעיון, לבין ההודעה הפורמלית, המחייבת. דווקא בשל זמינות הטקסטים והקלות הרבה בה יכול גם מי שאינו מוסמך לכך לשנותם ולערוך בהם מניפולציות, ישנה חשיבות לשמירה על דרישות הצורה. זאת לאו דווקא לשם הפורמליזם, אלא בעיקר על-מנת להבחין בין הנכון, הידוע והמחייב, לבין מה שמצוי בידיעה קונסטרוקטיבית שאינה פוזיטיבית, ואינה מחייבת. הבקשה נדחתה ללא צו להוצאות.