בש"א 17590/02 ת.א. 1936/02 צוקרמן יואב נ' ארית תעשיות בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, בית המשפט המחוזי בת"א, הרשם ד"ר עדי אזר ז"ל):  האם רשאי בית המשפט לקבל כראייה וכמוצג במשפט דפים שהודפסו מאתר אינטרנט? האם ניתן לסמוך על מידע זה והאם ניתן לבסס עליו ממצאים נגד צד במשפט? נפסק – יש להתייחס למידע מהאינטרנט בזהירות. מאידך, אין להתעלם ממידע זה היכול לעיתים להרשים כמידע נכון ומשכנע מאתרים רשמיים או מסחריים ידועים. בין השיקולים שיביא בית המשפט בחשבון נמנים זהות האתר וטיב העומדים מאחוריו. ככל שהגוף העומד מאחורי האתר הוא גוף רשמי ואמין, תגבר הנטייה להתייחס למידע באמון. הדבר נכון לגבי אתרים של רשויות המדינה, תאגידים סטטוטוריים, אוניברסיטאות ומכללות, בנקים וחברות ביטוח וחברות מסחריות ידועות כגון חברות תעופה וספנות ידועות, תאגידי תקשורת ועוד. שיקול נוסף הוא ההקשר המלמד על מידת הסבירות שנעשו שינויים במידע. בנוסף, באותם מקרים בהם אתר אינטרנט של חברה משמש להצגת מידע ורשומות של החברה לציבור, אין מניעה לראות בו כרשומה מוסדית.