ע"א 2392/99, 2780/99, 9516/00 אשרז עיבוד נתונים בע"מ נ' טרנסבטון בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטת טובה שטרסברג-כהן בהסכמת השופטים א' ריבלין, א' לוי). החלטה נדירה העוסקת בזכויות יוצרים בתוכנה וקובעת את העקרונות הבאים: אפשר שכל מודול בתוכנה ייחשב כיצירה נפרדת מן התוכנה הבסיסית אשר הפרתה מקנה זכות לפיצוי עצמאי. במקרה דנן נקבע כעניין שבעובדה שאין הדבר כך. העובדה שכל מודול נמכר בנפרד נעשתה מטעמים שיווקיים בלבד. שפת יעד (obejct code) בתוכנת מחשב היא שיקוף מלא ומדויק של שפת המקור (source code) ושתיהן מציגות אותה יצירה. משכך, לא יינתן פיצוי נפרד על העתקת שפת-מקור ועל העתקת שפת-יעד. זכות שימוש אינה זוכה להגנה בחוק זכות יוצרים. הזכות לתת שירות לתוכנה אף היא איננה זכות בלעדית של היוצר ולפיכך לא ישולם פיצוי סטטוטורי על-פי פקודת זכות יוצרים 1924 בגין פגיעה בה. בהתחשב בכך אושר פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי נשוא הערעור אך סכום הפיצוי הועלה לתקרה הקבועה בחוק - 20,000 ש"ח.