עש"ם 7111/02 נציבות שירות המדינה נ' יאיר אשואל ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש): ערעורים הנוגעים למידתם של אמצעי המשמעת שהוטלו בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. המשותף לערעורים הוא שליפת מידע רגיש המצוי במאגרי המידע של הרשויות הציבוריות, שלא לצרכי עבודה. מהו האמצעי המשמעתי הראוי בתגובה לשימוש פסול במאגרי מידע? נפסק - העבירות המשמעתיות של שליפת מידע ממאגרים, שלא לצרכי התפקיד, יוצרות פגיעה קשה בתדמיתו של שירות המדינה. בנוסף לפגיעה תדמיתית זו, נפגע אמונו של הציבור בשירות זה. בעקבות הפגיעה באמון הציבור, עלולים אזרחים להימנע מלשתף פעולה עם הרשויות, בידיעה שמאגרי המידע הציבוריים פרוצים. הקלות הרבה בה ניתן להשיג את המידע והפיתויים הרבים הכרוכים באפשרות להשיג מידע ולהפיצו, מחייבים להציב מנגד אמצעי מרתיע. מדיניות ענישה ראויה מחייבת להחמיר עם עובד מדינה העובר עבירה של שליפה ממאגרים שלא במסגרת התפקיד ולהטיל עליו אמצעי משמעת חמורים. יש מקום להחמיר במיוחד במקרה של העברת המידע לגורם חיצוני. הערעורים נדחו.