ת"פ 8775/00 מדינת ישראל נ' חפץ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, שלום ת"א, השופטת יהודית אמסטרדם): הנאשמים שימשו כמנהלי חברת "עוז אבטחה". המאשימה טענה כי החזיקו על-גבי תקליטור קובץ של מרשם התושבים של ישראל והשתמשו בו שלא כדין באמצעות מחשב אישי במשרדם. כתב האישום ייחס לנאשמים עבירה של החזקה ושימוש שלא כדין במאגר מידע, לפי סעיף 8(א) ו-8(ב) לחוק הגנת הפרטיות. הנאשמים עתרו לביטול כתב האישום מאחר והעובדות המתוארות בו אינן מהוות עבירה. לטענתם, החזקת קובץ הכולל שם, כתובת, מס' טלפון ומספר ת.ז. אינו בבחינת החזקת מאגר מידע. נפסק - בהתאם לפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות קובע כי אוסף נתונים שאינו מחויב ברישום ומותר בהחזקה כולל "שם, מען, ודרכי התקשרות" בלבד. יש לפרש את החוק לפי התכלית החקיקתית. המחוקק ביקש להגביל את אותם פרטים הרשאים להיות במאגר ללא רישום ואין להניח כי כוונתו היתה ליצור פרצות או להביא לתוצאה שתסכל את מטרת החוק. אין להוסיף להגדרת "מאגר מידע" איפיונים מההגדרה הכללית של "מידע", שכן תכלית חוק הגנת הפרטיות היא למנוע ממי שאינו מורשה להחזיק מספר תעודת זהות, בצירוף שם מלא, באופן שעלול להביא לשימוש בנתונים אלו לעשיית פעולות בשם האדם. גם אם כיום באינטרנט נעשית הפרה בוטה של החוק אין בכך כדי לפרוץ פרצות ולהתיר ביצוע הפרות חוק אחרות. הבקשה נדחתה [קובץ ההחלטה באדיבות המאגר המשפטי "נבו"].