בש 001153/02 מדינת ישראל נ' מיכאל אברג'יל

אולי יעניין אותך גם

(בבית המשפט המחוזי בירושלים. החלטת השופט מ. דרורי) - החלטה ראשונה מסוגה לענין חיפוש בחומר מחשב - "מבחינה לשונית, כאשר מגדיר סעיף 23א(א) לפקודת המעצר והחיפוש את החדירה כל הכללים של חיפוש המפורטים בפקודה, יחולו גם על חדירה למחשב. לפיכך, אם סעיף 26 לפקודה קובע כי יש צורך בנוכחות שני עדים שאינם שוטרים בעת החיפוש, דרישה זו חלה גם בעת החדירה לחומר המחשב והפקת הפלט, שהינו בגדר חיפוש, כאמור... ניתן לפעול בעניין כפי שפועלים בארה"ב, בדרך הבאה: לאחר תפיסת המחשב, יועתקו קבצי המחשב (בנוכחות מומחה מטעם המשיב), כאשר הדיסק בו מצוי החומר המועתק ייחשב כמקור וניתן יהיה להציגו כראיה בתיק העיקרי, וזאת לאחר שב"כ המשיב מסכים מראש לכך שלא יטען כל טענה כאילו דיסק זה אינו מקור, ולא יטען כל טענה שהבאת דיסק זה כראיה סותר את "כלל הראיה הטובה ביותר". לאחר העתקת הקבצים לדיסק, ניתן יהיה להחזיר את המחשב (על התוכנה שבו) לבעליו."