תפ. 040250/99 מדינת ישראל נ' מונדיר בן קאסם באדיר ואח'

הכרעת דין של השופטת סביונה רוטלוי (בית המשפט המחוזי בתל-אביב): הנאשמים הורשעו בשורה ארוכה של עבירות שבוצעו באמצעות מערכות הטלפוניה הממוחשבות. ההכרעה מחזיקה 370 עמודים וכוללת קביעות עקרוניות ביחס לעבירות מחשב, ובכללן - חדירה לחומר מחשב היא עבירה התנהגותית שאינה תלויה בגרימת נזק; לב העבירה בהוראה כי החדירה בוצעה שלא כדין; אין צורך שהחדירה למחשב תהיה כרוכה במומחיות בהפעלה ותכנות של מחשב; חדירה כאמור יכול שתבוצע גם על-ידי סוכן תמים, אדם ששוטה לפעול על-ידי הנאשמים ושפעל ללא מחשבה פלילית; מרכזיות טלפוניה מודרניות אף הן מחשב כהגדרתו בחוק; לא ניתן לגנוב שיחות טלפון מפני שאינן ניתנות לנשיאה; חדירה לתא קולי ושמיעת ההודעות שהושארו בו מהווה האזנת סתר אסורה ועוד. קובץ ZIP.