א 1396/97 ירון מאיר נ' אשר קנר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופטת יהודית צור): התובע מספק שירות היכרויות לפנויים ופנויות באמצעות מחשב. הנתבעים מנהלים שותפות בשם "ד"ר קשר", העוסקת בהתאמה בין פנויים ופנויות באמצעות מחשב. במסגרת השירותים שמספקים הצדדים, ממלא כל לקוח שאלון, המיועד לספק מידע אודותיו ואודות בן-הזוג הרצוי לו. תשובות הלקוח מוזנות למחשב, המאתר התאמה לתשובות שנתנו לקוחות אחרים במאגר העסק. על סמך אחוזי ההתאמה, מציג המחשב רשימה אודות בני זוג פוטנציאליים ללקוח. התובע טען כי הנתבעים העתיקו ממנו את שאלון ההתאמה ואת פלט המחשב, המהווים יצירות מוגנות. נפסק - השוואת רשימת התובע לזו של הנתבעים מעלה כי נקודות הדמיון בין הרשימות הן בדברים אינהרנטיים בתחום השימוש בשאלוני התאמה ובשימוש ברשימה ככלי להצגת התאמתם של בני הזוג, לאחר הצלבת הנתונים במחשב. עצם השימוש בציוני התאמה ובממוצע של הציונים, אינו מהווה העתקה המצדיקה מניעת השימוש ברשימה על-ידי הנתבעים. השינויים ברשימת הנתבעים מתבטאים בעיצוב, במבנה, בסדר ובנתונים והם עולים בהרבה על קווי הדמיון. התובע לא הוכיח כי הנתבעים הפרו את זכויותיו בשאלון ואין בשאלון הנתבעים משום העתקה ממשית ומהותית כנדרש בחוק ובפסיקה. הנתבעים עשו במידה רבה את שעשה התובע, כאשר התבסס על שאלונים קודמים, תוך שהוסיף מעצמו בעניינים שונים. כך גם נהגו הנתבעים, שבפניהם עמד שאלון התובע, שאלונים ממקורות נוספים וניסיונם רב השנים. עניין לנו בתחום שהוא מוגבל מבחינת היקפו וסוגו ועוסק בתחום אשר גבולות היצירתיות בו מוגבלות מאוד. התביעה נדחתה (פסה"ד - באדיבות אתר האינטרנט של הוצאת נבו).