ע"ש 23/94 United Technologies Corporation נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(פסק-דין, מחוזי ירושלים, השופט שלום ברנר): ערעור על החלטת רשם הפטנטים לדחות את בקשת רישום הפטנט של המבקשת, שעניינה במערכת בקרה וויסות הספקת דלק למנוע מסוק. בין היתר, קבע הרשם כי הבקשה אינה כשירת פטנט מאחר ועיקר חידושה "בתוכנה או במחשב מתוכנת". המערערת טענה כי אמצאתה היא מערכת שליטה המורכבת ממספר אמצעים, לרבות מרכיבים פיזיים ויחידת שליטה ממוחשבת, על-כן מדובר בתביעה על התקן (Apparatus). המרכיבים הפיזיים במערכת אינם בגדר אמצאה חדשה ועיקר החידוש מתבטא בתוכנת המחשב המווסתת את צריכת הדלק. האם אמצאה כרוכת תוכנה (Software Related Invention) כשירה לרישום כפטנט? נפסק - השאלה נשוא הערעור נוגעת בעיקרה לסעיף 3 לחוק הפטנטים. אין בחוק התייחסות מפורשת לתוכנות מחשב וכשירותן להירשם כפטנט. תביעת המערערת היא על התקן, מערכת הכוללת מספר רכיבים. מקובלת טענת המערערת לפיה נדרשת בחינת המערכת בכללותה: הרכיבים הפיזיים בצירופים עם תוכנת המחשב. הדבר דומה לרישום פטנט על קומבינציה.

תוכנת המחשב מהווה מרכיב אחד בלבד ממרכיבי המערכת הנתבעת ולא היה מקום לבדוק כשירותה להרשם כפטנט בנפרד. המבחן הראוי הוא, האם המערכת בכללותה ממלאת אחר דרישות הדין. הפטנט התבקש לגבי הצירוף החדש של התוכנה עם המרכיבים הפיזיים ולא על תוכנת המחשב כשהיא לעצמה. בין התוכנה לחומרה קיימת אינטראקציה, שילובן מאפשר את החיסכון בצריכת הדלק של המסוק. התהליך צריך שיביא בסופו של דבר לתוצאה מסוימת שיהא בה משום חידוש והתקדמות מבחינה טכנולוגית. אין מקום לדרוש שתוכנת מחשב תשנה את מבנה המחשב, אלא די בכך שתוכנת מחשב תשנה את צריכת הדלק. כאשר התוכנה מחוברת לרכיבים פיזיים, מקבלת מהם, מעבדת ופולטת מידע והוראות, שינויים אלה הם תוצאה של "תהליך" כהגדרתו בחוק הפטנטים. הערעור התקבל, יש לקבל את הפטנט.